1. Polska 47 lotów
2. Wielka Brytania 11 lotów
3. Nowa Zelandia 8 lotów
4. Włochy 8 lotów
5. Niemcy 7 lotów
6. Australia 6 lotów
7. Hiszpania 6 lotów
8. Tajlandia 6 lotów
9. Belgia 5 lotów
10. Grecja 5 lotów
11. Chiny 4 loty
12. Izrael 4 loty
13. Stany Zjednoczone 4 loty
14. Szwecja 4 loty
15. Węgry 4 loty
16. Macedonia 3 loty
17. Ukraina 3 loty
18. Czechy 2 loty
19. Finlandia 2 loty
20. Francja 2 loty
21. Islandia 2 loty
22. Litwa 2 loty
23. Malezja 2 loty
24. Malta 2 loty
25. Norwegia 2 loty
26. Portugalia 2 loty
27. Serbia 2 loty
28. Łotwa 2 loty
29. Albania 1 lot
30. Armenia 1 lot
31. Bułgaria 1 lot
32. Gruzja 1 lot
33. Mołdawia 1 lot
34. Słowacja 1 lot
35. Słowenia 1 lot